Ето пет начина, по които жените отслабят своя имидж и какво могат да направят за това.

  1. Прекалено много кимане – Когато жените кимат, те имат предвид “Чувам те.”

“Разбирам. ” Мъжете интерпретират кимането като съгласие с техните идеи.

800054

Твърде многото кимане с глава ще се възприема като слабост и може да доведе до недоразумение. Непрекъснато клатене на главата предава подсъзнателно съобщение за покорство.

  1. Неправилна интонация – Нарастващата интонация в края на изречението звучи колебливо, сякаш се задава въпрос. Това е същински унищожител на авторитета. Жените няма да бъдат възприемани сериозно с този вокален модел. За да говорите с авторитет, се упражнявайте да снижавате гласа си в края на изречението. Българските интонационни модели използват низходяща интонация, за да декларират или изискват и възходяща интонация за въпрос или показват несигурност.
  2. Слаб език Въпроси, завършващи с „нали” – В общуването си някои хора заявяват нещо и след това търсят потвърждение. “Това е добра идея, не мислиш ли? “Ние имаме най-добрия отбор, нали?” Те намаляват убедителността и авторитета. Елиминирайте ги.
  1. Позволяване да ги прекъсват – Мъжете прекъсват и казват какво мислят. Те са по-склонни да прекъсват от жените. Жените са по-склонни да позволяват да бъдат прекъсвани и така губят уважение към техните идеи. Вместо това може да кажат, “Не съм свършила,” ” Моля, задръжте въпросите си,” “Тези прекъсвания нарушават мисълта на всеки човек” или да продължат да говорят и да завършат мисълта си.

66903432

  1. Обличат се прекалено секси – Визуалното впечатление отнема седем секунди или по-малко. Облеклото и външният вид са визуални проводници. Жените, които носят прекалено тънки токчета, блузи с големи деколтета, тежък грим и много къси поли, предават сексуална достъпност повече, отколкото кариерна мобилност. За да успеят на работното място, жените трябва да изглеждат прилично. Не трябва да жертвате женствеността си, но не показвайте прекалено много плът. Целта е да изглеждате професионално привлекателна.